Pythonskole

Den Teknologiske Skolesekken

Tilbud til kommuner og skoleeiere

Udir utlyser midler til utstyr til programmering til bruk i klasserommet, hvor skoleeiere kan søke ordningen. Rammen for ordningen er på hele 20 millioner kroner, så her kan skolene sikre seg verdifulle klassesett med flott utstyr. 

Pythonskole tilbyr i samarbeid med LabDidakt kompetanseheving for lærere, som tilfredstiller det første kriteriet i ordningen: 

«Skoleeiere som søker om tilskudd, må enten ha gjennomført kompetanseheving eller ha konkrete planer for kompetanseheving for ansatte på sine skoler.» – udir.no

Pakker

Pakkene som tilbys kan undervises tverrfaglig,
og er direkte relevant for læreplanene i matematikk, naturfag, fysikk og biologi.

Klimapakken

Mål CO2-tetthet, temperatur og lysinnstråling i et lite veksthus. Samle data i Python- eller Blockly-kode og gjør analyser. 

Lille bevegelsespakken

Mål fart, strekning og akselerasjon med en liten bil. Gjør datainnsamling og analyse i Blockly- eller Python-koder som elevene kan skrive selv.  

STORE bevegelsespakken

Mål fart, strekning og akselerasjon med en liten bil på en dedikert bane med lite friksjon, eller klassiske luftmotstand-forsøk. 

Klimapakken

Klima er overalt i læreplanene, og relevant for alle trinn i ungdomsskolen og i videregående skole. Med KLIMAPAKKEN kan klassen gjøre målinger i naturen og i laboratoriet, av sentrale prosesser som regulerer og påvirker vårt klima. Utstyret opereres med ferdig tilrettelagt programvare eller med koder elever kan skrive selv i blokk og Python.

Utstyr

Utstyrspakken er satt sammen av utvalgte PASCO-produkter som leveres av LabDidakt, hvor hvert sett  består av én CO2-sensor, én //code.Node, ett økokammer og en temperatursensor.

Gasstetthet og temperatur måles inne i økokammeret, mens lys og temperatur måles utenfor. Med  //code.Node kan elevene også programmere varsling med lyd og lys, dersom målte parametere krysser gitte grenseverdier.

Pris for utstyrspakker (eks. mva): 

  • 5stk «Klimapakker»: kr.39 000,-
  • 10stk «Klimapakker»: kr.78 000,-

Kurs

Kursene tilbys av Pythonskole.no og gir kompetanseheving i programmering, med vekt på hvordan gjennomføre forsøk med klimapakken, med blokk- og python-programmering.

Kursserien består av én innledning, fem halvdagskurs og tre heldagskurs (40 timer til sammen), mens andre måter å organisere kursene er også mulig. Kursene kan gjennomføres fysisk og digitalt, jevnt fordelt gjennom skoleåret.

Pris for kurs i programmering (opp til 15 deltakere): 

 

  • 40 timer kompetanseheving: kr. 95 000,-

Ta kontakt, så skreddersyr vi en uforpliktende pakke og tilbud for dere!

Ønsker dere hjelp med å skrive søknaden, er vi klare til å bistå!

E-post: kontakt@pythonskole.no – Telefon: 930 24 034

Den lille bevegelsespakken

Kraft og bevegelse er utgangspunktet for flere øvelser i fysikk og naturfag, hvor elevene selv kan håndtere hele forsøket. Med den lille bevegelses-pakken kan klassen måle klassiske parametere med god nøyaktighet. Sensorene kan opereres med ferdig tilrettelagt programvare eller med koder som elever kan skrive selv i blokk og Python.

Utstyr

Utstyrspakken er satt sammen av utvalgte PASCO-produkter som leveres av LabDidakt, hvor hvert sett består av én //code.Node og én //code.Node cart.

Sammen kan de måle tilbakelagt strekning, fart og akselerasjon til cart’en. I tillegg kan code.Node brukes selvstendig til å måle lys, lyd, temperatur og akselerasjon, samt programmeres til å gi varsler med lyd og lys når betingelser i målingene er nådd.

Pris for utstyrspakker (eks. mva): 

  • 15stk «Lille bevegelsespakke»: kr.35 000,-
  • 30stk «Lille bevegelsespakke»: kr.70 000,-

Kurs

Kursene tilbys av Pythonskole.no og gir kompetanseheving i programmering, med vekt på hvordan gjennomføre forsøk med bevegelsespakken, med blokk- og python-programmering.

Kursserien består av én innledning, fem halvdagskurs og tre heldagskurs (40 timer til sammen). Kursene kan gjennomføres fysisk og digitalt, jevnt fordelt gjennom skoleåret.

Pris for kurs i programmering (opp til 15 deltakere): 

 

  • 40 timer kompetanseheving: kr. 95 000,-

Ta kontakt, så skreddersyr vi en uforpliktende pakke og tilbud for dere!

Ønsker dere hjelp med å skrive søknaden, er vi klare til å bistå!

E-post: kontakt@pythonskole.no – Telefon: 930 24 034

Den STORE bevegelsespakken

Kraft og bevegelse er utgangspunktet for flere øvelser i fysikk og naturfag, hvor elevene selv kan håndtere hele forsøket. Med den store bevegelses-pakken kan klassen måle klassiske parametere i flere forsøk med god nøyaktighet. Sensorene kan opereres med ferdig tilrettelagt programvare eller med koder som elever kan skrive selv i blokk og Python. 

Utstyr

Utstyrspakken er satt sammen av utvalgte PASCO-produkter som leveres av LabDidakt, hvor hvert sett består av én //code.Node, én //code.Node cart, én bevegelses-sensor og skråbane.

Cart’en kan måle egen strekning, fart og akselerasjon, på skråplan eller utenfor, med støttende målinger fra bevegelsessensoren. Bevegelsessensoren kan brukes til å måle luftmotstand i det klassiske muffinsform-forsøket og mye mer, mens //code.Node åpner for enda flere bruksområder.

Pris for utstyrspakker (eks. mva): 

  • 5stk «STORE bevegelsespakke»: kr.35 000,-
  • 10stk «STORE bevegelsespakke»: kr.60 000,-

 

Kurs

Kursene tilbys av Pythonskole.no og gir kompetanseheving i programmering, med vekt på hvordan gjennomføre forsøk med bevegelsespakken, med blokk- og python-programmering.

Kursserien består av én innledning, fem halvdagskurs og tre heldagskurs (40 timer til sammen). Kursene kan gjennomføres fysisk og digitalt, jevnt fordelt gjennom skoleåret.

Pris for kurs (opp til 15 deltakere): 

 

  • 40 timer kompetanseheving: kr. 95 000,-

Ta kontakt, så skreddersyr vi en uforpliktende pakke og tilbud for dere!

Ønsker dere hjelp med å skrive søknaden, er vi klare til å bistå!

E-post: kontakt@pythonskole.no – Telefon: 930 24 034

Takk for din bestilling!

Vi kontakter deg så snart vi har lest din bestilling. Om du er på jakt etter inspirasjon til hva det kurset du ønsker skal handle om, kan du se vår YouTube-kanal.

Om du blir utålmodig eller har travelt med å få bekreftet din bestilling, kontakt oss på 93024034 eller kontakt@pythonskole.no.

Vennlig hilsen Vegard & Co