Titrering

I denne øvelsen skal vi finne ekvivalenspunktet i en titrering, hvor vi starter med en saltstyre (HCl) og tilsetter kontrollert en sterk base, natriumhydroksid (NaOH). Etterhvert som basen tilsettes vil pHen gradvis øke, først sakte, så raskt i omslagsområdet, for så flate ut. Målingene gjøres med en dråpeteller og en pH-måler fra PASCO, som logger …

Titrering Les mer »